Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAX003 - Habilitats Bàsiques Metodològiques (1): Tècniques d'Avaluació/Planificació de la Intervenció i de la Motivació

Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Ser capaç d'incorporar al cas individual de la persona afectada d'una malaltia mental greu una perspectiva integradora que es concrete en un pla integrat, individualitzat, compartit i continuat d'intervenció.

CE05 - Ser capaç de treballar de manera participativa en un equip multidisciplinari d'atenció a la Salut Mental i d'assumir en el seu si rols específics i genèrics.

CE06 - Ser capaç d'interaccionar amb els usuaris i els seus afins d'una manera mútuament enriquidora.

CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats.

CE09 - Ser capaç de practicar a l'entorn de treball habitual dels serveis les tècniques concretes d'avaluació i intervenció amb persones afectades per una malaltia mental greu.

CE10 - Ser capaç d'atendre al seu rol com a terapeuta en el seu vessant personal.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de descriure els rols dels diferents professionals.

Redactar i exposar un esquema general de protocol d'avaluació.

Conèixer i ser capaç de representar mitjançant **role-*playing les habilitats conversacionals bàsiques.