Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

A)   La nota mínima per a aprovar aquesta assignatura és un 5 i ha de tindre aprovades totes les proves per a superar l'assignatura.

B)   Per a considerar-se presentat a la convocatòria ha de realitzar totes les proves de l'assignatura: assistència a les pràctiques, rebre assessorament i informes de supervisor-a i presentar una memòria final al seu tutor-a.