Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura s'exigix un 50% del total de la qualificació, sense mínim exigible en cap de les proves. La realització de la tasca final és obligatòria, igual que la defensa pública de la mateixa.

La presentació per part de l'alumnat d'un treball copiat en la seua totalitat o en una part significativa, o elaborat a base de còpies de diferents treballs, implicarà la qualificació de suspens.

 B) No presentat

S'entendrà que un alumne no s'ha presentat a la convocatòria quan no ha entregat la TASCA obligatòria consistent en una memòria o no s'ha presentat a la defensa pública del Treball Fi de Màster.