Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW016 - Pràctiques Inclusives a l'Aula des de la Investigació-Acció

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

L’estudiant haurà de realitzar les tres proves especificades i obtindre un mínim del 50% en cada una d’elles per a superar l’assignatura. Per tant, la no presentació a alguna d’estes es considerarà com a suspens de la matèria.