Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW015 - Disseny, Desenvolupament i Avaluació de Projectes Sociocomunitaris

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Criteris de superació

A)    Per a poder portar a terme el sumatori de cadascun dels apartats, l'alumnat haurà d'obtenir, almenys, el 50 % de la qualificació de cada prova.

B)    Proves

- Examen escrit  30%

- Presentacions orals 30%

- Projectes 40%

                Totes les proves són necessàries per a l'avaluació de l'alumnat.