Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW012 - Dificultats en l'Adquisició de la Comunicació i la Llengua Oral

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

25%

Trabajo en equipo cooperativo

25%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura s'exigix un 50% del total de la qualificació, sense mínim exigible en cap de les proves.

La realització dels treballs grupals i individuals és obligatòria, si bé el professorat podrà donar opcions d'elecció, entre diverses propostes.

La presentació per part de l'alumne d'un treball copiat en la seua totalitat o en una part significativa, o elaborat a base de còpies de diferents treballs, implicarà la qualificació de suspens.

B) No presentat

S'entendrà que un alumne no s'ha presentat a la convocatòria quan no ha entregat alguna o totes les tasques  obligatòries.