Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW010 - Atenció Psicoeducativa a l'Alumnat amb Trastorns de l'Espectre Autista

Semestre 2

Temari

Temari

* ATENCIÓ PSICOEDUCATIVA A L'ALUMNAT AMB TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA.

INTRODUCCIÓ.
MARCO TEÒRIC:
1. DEFINICIÓ. DIAGNOSTIQUE DIFERENCIAL. PREVALÈNCIA…
2. TEORIES.
3. AVALUACIÓ.
4. PROGRAMACIÓ.
5. INTERVENCIÓ:
6. PROGRAMES. MÈTODES. TÈCNIQUES…
7. SISTEMA SANITARI-EDUCATIU:  LES UE CyL I ELS Centres Preferents.

TEMA 1r: MARCO TEÒRIC.
   
BREU REPÀS DEL MARCO HISTÒRIC.
DEFINICIÓ. CRITERIS.
RESUM DE DIAGNÒSTICS DIFERENCIALS.
ALGUNES REFLEXIONS FINALS.
PREVALÈNCIA.
COMORBILIDAD.
CAUSES – TEORIES ALTERNATIVES.
TEORIES:
LA PERCEPCIÓ SENSORIAL.
EL DÈFICIT EN TEORIA DE LA MENT.
LES ALTERACIONS DE REFERÈNCIA CONJUNTA.
LA TEORIA DE LA INTERSUBJECTIVITAT.
LA DISFUNCIÓ EXECUTIVA.
LA COHERÈNCIA CENTRAL DÈBIL.
ÀREES. * DE LA COMPRENSIÓ TEÒRICA A LA PRÀCTICA EDUCATIVA:
ÀREES D'ESTUDI I TREBALL:  
LA PERCEPCIÓ SENSORIAL- ESTIL PERCEPTIU-ESTIL COGNITIU –> SIGNIFICAT: INTERPRETAR EL MÓN. TEACCH. ESPAI I TEMPS, ORGANITZAR TASQUES.
LA FUNCIÓ EXECUTIVA. FUNCIONS I TEACCH.
LES EMOCIONS.
FUNCIONS COGNITIVES. LA CAPACITAT INTEL·LECTUAL.
IMAGINACIÓ-INFLEXIBILITAT.
COMUNICACIÓ – LLENGUATGE. ECOLÀLIA. GRAN-XICOTET. JO-EL TEU, LA METÀFORA, FRAGMENTAT. AJUDES VISUALS. PECS. SHEAFFER. TICS.
RELACIONS SOCIALS – COMUNICACIÓ SOCIAL.
EL JOC.
LES HABILITATS FUNCIONALS I LES CONDUCTES  ADAPTATIVES: COMPETÈNCIA PERSONAL, AUTONOMIA I DESENVOLUPAMENT PERSONAL: REALITZACIÓ D'ACTIVITATS  SIGNIFICATIVES.
BENESTAR FÍSIC: SALUT. NUTRICIÓ. OCI I TEMPS LLIURE.
CONDUCTES  DESAFIADORS.
DESTRESES PER AL TREBALL EN L'AULA: ESTAR ASSENTAT, TEMPS D'ESPERA, MANTINDRE SILENCI, SEGUIR ORDENES,…
L'APRENENTATGE DE LES INSTRUMENTALS: L'APRENENTATGE DE LA LECTOESCRITURA I LA MATEMÀTICA.
RESPOSTA DEL SISTEMA EDUCATIU, SANITARI I DE BENESTAR SOCIAL EN LA COMUNITAT. LES UE CyL.TEMA 2n: DETECCIÓ I DIAGNÒSTIC.

* 2.1. DETECCIÓ.
        2. 1. 1. HISTÒRIA CLÍNICA.
        2. 1. 2. DETECCIÓ PRECOÇ.
                      2.1.2.1. NIVELL 1. VIGILÀNCIA DEL DESENVOLUPAMENT.
                      2.1.2.2.  NIVELL 2. DETECCIÓ ESPECÍFICA.
                      0. Criteris diagnòstics de l'autisme. DSM-IV-TR.
                      1. XAT. . Llistat de Revisió, 18 mesos.
                      2. M-XAT. Llistat de Revisió 24 mesos.    
                      3. CAST. Test de la Síndrome d'Aspergir en la infància..
                      4. A.B.C. de KRUG. Qüestionari de Conducta Autista.
                      5. ESCALA AUTÒNOMA PER A LA DETECCIÓ DEL EL SEU I AAFF.

* 2.2. REALITZAR EL DIAGNÒSTIC:

PAS 1.- IDENTIFICAR LES CAPACITATS I LIMITACIONS DE  L'ALUMNE o ALUMNA:  N.e.e.

PAS 2.- IDENTIFICAR ELS FACTORS DEL CONTEXT  QUE FACILITEN O DIFICULTEN L'APRENENTATGE.

PAS 3. ELABORAR EL PLA D'INTERVENCIÓ  I IDENTIFICAR ELS SUPORTS NECESSARIS SEGONS 1 I 2.

PAS 1:


PAS 2:


ÀREES D'ESTUDI I TREBALL:
2. IDENTIFICAR ELS FACTORS
DEL   CONTEXT
1. ESPECÍFICS DE TEA.

2. PERCEPCIÓ SENSORIAL-     
ESTIL PERCEPTIU.
CARACTERÍSTIQUES -ESTIMULACIÓ EN L'AMBIENT:
LLUM. SOROLL. HIPERCLASSE…
3. ESTIL COGNITIU –> SIGNIFICAT: INTERPRETAR EL MÓN.
TEACCH. ESPAI I TEMPS, ORGANITZAR TASQUES.
ESTRATÈGIES VISUALS…
4. EMOCIÓ – RELACIONS SOCIALS .
-Tª de la Ment.
RESPOSTES HABITUALS DE L'ENTORN: ADULTS, IGUALS, ESPAIS ESTRUCTURATS, NO ESTRUCTURATS,…
CONEIXEMENT D'ELL MATEIX.
CONEIXEMENT ELS IGUALS D'ELL.
5. COMUNICACIÓ – LLENGUATGE.
POSSIBILITATS DE L'ENTORN.
CONEIXEMENT DE L'ENTORN DE SISTEMES DE COMUNICACIÓ.
6. IMAGINACIÓ-INFLEXIBILITAT-JOC.
ES CREGUEN ESPAIS DE JOC, …
7. FUNCIÓ EXECUTIVA.

8. CONDUCTES  ADAPTATIVES – AUTONOMIA.
ESPAIS FUNCIONALS D'APRENENTATGE, VIDA I OCI.
9. CONDUCTES  DESAFIADORS.

10. DESTRESES PER AL TREBALL EN L'AULA: L'APRENENTATGE DE LA LECTOESCRITURA I LA MATEMÀTICA.


PAS 3:

3.1. PROGAMMA SOBRE LES NEAE.

Garantir un currículum  individualitzat. Programar segons competències.

3.2. DETERMINAR LES SUPORTS.

Garantir els suports necessaris
Perfil: PT, AL, ED.
Intensitat: intermitent, limitat, extens, generalitzat
Organització dels suports: dins/fora de l'aula

TEMA 3r: PROGRAMACIÓ.

3.1.ARREPLEGA DE LA INFORMACIÓ DE L'AVALUACIÓ AMB REFERENT  DE L'ETAPA DE E. INFANTIL.     
3.2.ARREPLEGA DE LA INFORMACIÓ DE L'AVALUACIÓ AMB REFERENT  DE  L'ETAPA DE E.PRIMÀRIA.    
3.3.1.1. Àmbit curricular.        
3.3.1.2. Habilitats Adaptatives.    
        
                     
3.3. PROPOSTA DE TREBALL:
    
        3.3.1. PROPOSTA DE TREBALL AMB REFERENT A L'EDUCACIÓ INFANTIL.
        3.3.2. PROPOSTA DE TREBALL AMB REFERENT A LA E. PRIMÀRIA.
       3.3.3. PROPOSTA DE TREBALL AMB REFERENT A LA E.S. OBLIGATÒRIA.
3.4.3.1. Àmbit curricular.                    
3.4.3.2. Habilitats Adaptatives.                
3.4.3.3. Professorat de suport.

TEMA 4t: INTERVENCIÓ EDUCATIVA.

4.1. PROGRAMES. MÈTODES. TÈCNIQUES…
      4.1.1. MARCO TEÒRIC. Quadro sobre tractaments.
    1.  Tractaments sensori-motrius        
2.  Tractaments psico-educativos i psicològics.
    3.  Sistemes de foment de les competències socials.    
4.  Sistemes alternatius/augmentatius de comunicació.
    5.  Comunicació facilitada.            
6.  Sistema TEACCH.
    7.  Teràpia cognitiu-conductual.        
8.  Teràpia psicodinámica (psicoteràpia).
    9.  Psicoteràpies expressives.            
10. Tractaments biomédicos.
    11. CONCLUSIONS-REVISIÓ DELS TRACTAMENTS.    
12. TAULA II. VALORACIÓ DE TRACTAMENTS.
    13.- *RECOMANACIONS DEL GRUP D'ESTUDI DE TEA DE L'INSTITUT DE
                   SALUT CARLES III PER A UNA BONA PRÀCTICA EN EL TRACTAMENT DELS TEA.
    
  4.1.2. AMB  PROGRAMES:
1. TEACCH.              
2. SHEAFFER.        
3. LOVAS.                 
4. PECS.               
5. HABILITATS SOCIALS.    
6. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE.         
    7. CONDUCTA.          
8. AJUDES VISUALS.                 
9. NOVES TECNOLOGIES.            
10. PROGRAMA DE LECTOESCRITURA: LLEGIR PER A PARLAR.    
 
  4.1.3. AMB L'AULA:
           1. Programa d'estructuració ambiental en l'aula de xiquets/s'amb autisme (P.E.A.N.A.)
           2. Projecte Entorns: una proposta per a la programació educativa en autisme.
           3. Estructura i funcionament d'una UE CyL.
           4. Un dia Concret.
           5. Programa de Desenvolupament Individual. (PDI).
    
    4.1.4. AMB PROFESSORS.    
         1. CONDICIONS D'UN PROFESSOR.

    4.1.5. AMB IGUALS.
    1. Activitats Escolars.          
2. En temps de recreació.    
                
    4.1.6. AMB PARES.
        1. Agenda Viatgera              
2. Escola de Pares.
        
TEMA 5t: SISTEMA EDUCATIU.  COORDINACIÓ ENTRE SANITAT-EDUCACIÓ I BENESTAR SOCIAL.

5.1. SISTEMA EDUCATIU:
    5.1.1. Unitats Específiques  de  Comunicació i Llenguatge,
    5.1.2. Centres Preferents de TGD.

5.2. PROTOCOL I PROCEDIMENT DE COORDINACIÓ INTERPROFESSIONAL I INTERINSTITUCIONAL.