Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW010 - Atenció Psicoeducativa a l'Alumnat amb Trastorns de l'Espectre Autista

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

50%

Criteris de superació

El contingut del programa es desenvoluparà a partir de la bibliografia bàsica que s'adjunta, així com de les explicacions complementàries que el professor impartisca en les classes i Treballs tutoritzats i posteriorment exposats. Tots estos continguts seran  objecte d'examen. Tots els materials de: classes teòriques, pràctiques, transparències i projeccions de diapositives estaran a disposició dels alumnes en la pàgina  del professor en l'aula virtual.
    Els exàmens es realitzaran: en les dates que la Universitat ha fixat.
Els continguts teòrics i pràctics s'avaluaran separats, amb exàmens diferenciats.
1. Els continguts teòrics i pràctics s'avaluaran cada un, per mitjà d'una prova de 25 preguntes d'elecció múltiple amb quatre alternatives de resposta (AE/4) = 25punts. I DOS PREGUNTES CURTES =10 punts. La nota dels crèdits teoricopràctic equivaldrà al 70% de la nota de l'assignatura.
* PER A APROVAR L'EXAMEN CAL TRAURE UN MÍNIM DE 17,5 punts en cada part.
3. Els treballs representen un 30% de la nota. Tots s'exposaran en classe  -duració exposició de 45 minuts i 5 minuts de preguntes i dubtes-. La puntuació del treball es farà sobre:
1. QUALITAT DEL TREBALL ELABORAT.                                       ……………………..     (15).
2. QUALITAT DEL POWERPOINT i/o INFOGRAFIA i DE L'EXPOSICIÓ EN CLASSE       …………………….     (10+5).
70+30= 100 = 10.