Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAR005 - El Llenguatge Persuasiu i el de les Presentacions Empresarials / Persuasive Language and Business Presentations

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

50%

Criteris de superació

La nota final serà el sumatori de les dues notes rebudes de les següents proves:

 

  • Les presentacions orals al llarc del mòdul (50% de la nota final). Estes presentacions són obligatories per a tots els estudiants.
  • La prova escrita final (50% de la nota final).

 

Prendre part en qualsevol de les dues proves descrites anteriorment implica haver pres part a l'assignatura. Una nota mínima del 50% en ambdues parts es necessària per a poder aprovar l'assignatura.