Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboración de trabajos académicos y exposición oral

30%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura l'estudiant ha d'obtenir un 5 sobre 10 a la prova escrita i realitzar i presentar oralment un treball acadèmic

Es considerarà que l'alumne s'ha presentat a l'assignatura si ha realitzat i presentat el treball acadèmic o si ha realitzat la prova escrita.

En la segona convocatòria ordinària es guardarà la nota aconseguida en la part de treballs acadèmics i l'estudiant s'haurà d'examinar de la prova escrita.