Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Resolución de un problema concreto mediante ordenador

80%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

 

A l'hora de l'avaluació es tindran en compte els següents ítems:
 
  • Examen. Hi haurà una prova escrita on es plantejaran qüestions i exercicis de tot el material emprat en l'assignatura que suposaran el 20% de la nota final.
  • Problema pràctic a resoldre emprant ordinador (80% de la nota final).
 
La nota final correspondrà a la suma entre els dos apartats, sense requisit de mínim.
 
Ambdues proves són de caràcter obligatori, de manera que cal realitzar totes dues per poder superar l'assignatura.
 
La nota d'una part es mantindrà entre les convocatòries d'un mateix curs acadèmic, i la realització d'alguna de les dues proves es comptarà com que s'ha presentat a l'assignatura.