Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prueba teórica

50%

Prueba práctica

50%

Criteris de superació

 

Per a superar l’assignatura l’estudiantat ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a suma de les puntuacions de totes les proves. Els estudiants i les estudiantes que es presenten a la prova escrita final es consideraran presentats en la convocatòria. Totes les proves  escrites i presentacions de treballs seran recuperables en segona convocatòria.