Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1: INTRODUCCIÓ. Les matemàtiques i l'educació secundària, obligatòria i no obligatòria. Teories sobre el procés d'ensenyament aprenentatge dels conceptes matemàtics. Coneixements previs: currículum de primària. Les actituds en l'educació matemàtica. Anàlisi del currículum de secundària obligatòria i batxillerat.

TEMA 2: LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. Fases en la resolució de problemes. Estratègies i mètodes. Jocs: anàlisi del joc i regles; estratègies guanyadores i perdedores; variació de regles.

TEMA 3: L’ARITMÈTICA EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. Anàlisi dels objectius i continguts d'aquest bloc en el currículum i dels llibres de text d'educació secundària. Dificultats principals. Propostes metodològiques i d’avaluació. Coneixement pràctic de materials didàctics.

TEMA 4: L’ÀLGEBRA EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. Anàlisi dels objectius i continguts d'aquest bloc en el currículum i dels llibres de text d'educació secundària. Dificultats principals. Moment d’aparició de l’àlgebra i problemes afegits. Propostes metodològiques i d’avaluació. Coneixement pràctic de materials didàctics.

TEMA 5: LA GEOMETRIA EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. Anàlisi dels objectius i continguts d'aquest bloc en el currículum i dels llibres de text d'educació secundària. Dificultats principals. Geometria plana, espacial i salt qualitatiu a una geometria analítica. Propostes metodològiques i d’avaluació. Coneixement pràctic de materials didàctics.

TEMA 6: L’ANÀLISI EN L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. Anàlisi dels objectius i continguts d'aquest bloc en el currículum i dels llibres de text d'educació secundària. Dificultats principals. Aparició del concepte de funció i característiques. Càlcul diferencial i integral. Propostes metodològiques i d’avaluació. Coneixement pràctic de materials didàctics.

TEMA 7: L’ESTADÍSTICA I LA PROBABILITAT A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. Anàlisi dels objectius i continguts d'aquest bloc en el currículum i dels llibres de text d'educació secundària. Dificultats principals. Esquema del mètode estadístic i part d’aquest que s’estudia. Models de probabilitat. Propostes metodològiques i d’avaluació. Coneixement pràctic de materials didàctics.