Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP426 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Llengua i la Literatura i Ensenyament de l'Espanyol

Anual

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a resultat de la suma de les puntuacions de totes les proves.

 

Avaluació contínua + assisténcia a classe: 40% No recuperable

Treball escrit: 60% Recuperable

 

Els estudiants que es presenten a la majoria dels controls o proves parcials realitzats durant el desenvolupament del curs (avaluació contínua), es consideraran presentats en la convocatòria