Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP406 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Llengua i la Literatura i Ensenyament d'Idiomes

Anual

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiant o l'estudianta ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a suma de les puntuacions de totes les proves. Els estudiants o les estudiantes que es presenten a dos dels controls o proves parcials realitzats durant el desenvolupament del curs, es consideraran presentats en la convocatòria.