Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP224 - Aprenentatge i Ensenyament de la Formació Professional (Branca Administrativa)

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prueba teórica

50%

Prueba práctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10). Les qualificacions obtingudes en la teoria i en la pràctica seran compensables, sempre que la qualificació d'una d'aqueixes parts no siga inferior a un terç dels punts que pot obtenir. Els estudiants o les estudiantes que es presenten a l'examen final teoricopràctic (si n'hi hagués), es consideraran presentats en la convocatòria. La totalitat de l'assignatura serà recuperable en la 2ª convocatoria.