Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP125 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Tecnologia i Informàtica)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prueba práctica

50%

Prueba teórica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:
  • Activitats de classe (no recuperable): 20%
  • Examen teòric (recuperable): 20%
  • Projecte (recuperable): 40%
  • Portafolis reflexiu (recuperable): 20%
A) Per superar l'assignatura cal obtenir una nota final igual a 5 sobre 10. 
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.