Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP119 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Física i Química)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

100%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota igual o superior a 5 en la defensa del Treball davant el tribunal.

B) Per a realitzar la defensa s'ha de dipositar el Treball dins del termini establert i el tribunal ha de rebre l'informe del tutor o tutora prèviament a l'acte de defensa.