Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP116 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Física i Química

Anual

Sistema d'avaluació

Prueba práctica

50%

Prueba teórica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:
  • Prova escrita (obligatòria, recuperable): 20%
  • Quadern digital (blog/portafolis digital) (obligatòria, recuperable): 50 %
  • Presentació treball/article científic (no recuperable): 30%.
A) Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.
B) L'alumne es considerarà com presentat si es presenta a la prova escrita de la convocatòria corresponent.