Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP106 - Complements per a la Formació Disciplinar de les Ciències Experimentals i la Tecnologia

Anual

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

La nota final del curs s’obtindrà considerant les següents activitats d'avaluació:
Les corresponents a un examen teòric final basat en qüestions o exercicis relacionats amb la matèria explicada (60 %)
La valoració del treball i de l'exposició realitzada durant el curs (40 %)
 
Prova teòrica                                  Treball i exposició
Test 1                     30%                  Tema 1         15%
Test 2                     30%                  Tema 2         10%
Qüestions               30%                  Tema 5         15%
                                                      Tema 7         15%
                                                      Exposició     25%
                                                      Treball aula   20%
Nota final                 60%                                    40%
 
A) Per a superar l’assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com suma de les puntuacions de totes les proves. 
B) Els estudiants que es presenten a la prova teòrica, es consideraran presentats en la convocatòria. En cap cas un alumne/a que només es presente a l’examen podrà obtindre més nota que la d’un alumne/a que pondere amb el treball de l’assignatura i l'examen. Totes les proves són recuperables excepte l'exposició i els treballs d'aula.