Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP105 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Ciències Experimentals i Tecnologia)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:

  • Activitats de classe (recuperable): 10%
  • Projecte (recuperable): 40%
  • Portafolis reflexiu (recuperable): 50%
A) Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir almenys el 50% de la nota assignada al portafolis reflexiu i almenys el 50% de la nota assignada al projecte.
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.