Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

La nota mínima per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre 10, sumats directament a partir de les diverses proves i tasques: Examen teòric = 50%; treballs acadèmics = 50%, ambdòs recuperables a la 2ª convocatòria.

L'estudiantat es considerarà presentat en una convocatòria des del moment en què realitze el 60% de les proves i tasques anteriors.