Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 42
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

9 42
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Competència 1: Definir un Pla d'Internacionalització per a una empresa. S'adquireix mitjançant la preparació i presentació pública del pla. • Competència 2: Habilitat per argumentar des de criteris raonables. S'adquireix mitjançant l'exposició pública dels casos, aplicacions i lectures objecte de debat en les sessions pràctiques. • Competència 3: Capacitat per a construir un text escrit comprensible, organitzat, ben documentat i il · lustrat. S'adquireix mitjançant la presentació escrita de les pràctiques del mòdul. • Competència 4: Adquisició de coneixements avançats sobre l'aplicació del màrqueting en el procés d'internacionalització d'una empresa. S'adquireix mitjançant les classes teòriques i l'estudi per a l'examen final. • Competència 5: Capacitat d'aplicar coneixements teòrics a un problema pràctic. S'adquireix mitjançant les sessions pràctiques presencials, mitjançant la preparació i realització mateixes per part de l'estudiant i mitjançant la participació de professionals del màrqueting. • Competència 6: Capacitat d'anàlisi i síntesi. S'adquireix mitjançant la preparació i realització dels exàmens de teoria i pràctica, i mitjançant la preparació i exposició de les pràctiques del mòdul. • Competència 7: Conèixer els costums i pràctiques dels mercats internacionals. S'adquireix mitjançant les exposicions del professor a les classes de teoria i pràctica, mitjançant la preparació i exposició de les pràctiques del mòdul per part de l'estudiant i mitjançant les classes impartides per professionals del màrqueting internacional. • Competència 8: Promoure el desenvolupament d'actituds i valors que establisquen condicions favorables per a un comportament ètic en el desenvolupament de l'activitat professional. S'adquireix mitjançant les exposicions del professor a les classes de teoria i pràctica i mitjançant les classes impartides per professionals del màrqueting internacional.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge