Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'anàlisi i síntesi - Capacitat d'organització i planificació - Treball en equip - Raonament crític - Compromís ètic - Crear, planificar, gestionar i dirigir les actuacions estratègiques de màrqueting atenent als condicionants de l'entorn en què l'empresa opera - Conèixer els conceptes d'indústria i entorn competitiu - Realitzar de manera adequada una avaluació dels recursos i capacitats de l'organització - Analitzar l'avantatge competitiu de l'organització - Definir objectius, estratègies i polítiques de màrqueting

Resultats d'aprenentatge

 Conèixer el significat i la importància que les decisions estratègiques tenen a l'hora de mantenir i millorar la competitivitat de l'empresa actualment.  Saber discernir entre informació rellevant i superficial a l'hora d'enfrontar-se als problemes estratègics de màrqueting.  Dominar les eines disponibles per al desenvolupament del diagnòstic estratègic, així com valorar quan són utilitzables i quines són les seves limitacions.  Valorar adequadament les decisions estratègiques de màrqueting en el marc dels diferents grups d'interès que integren l'organització.  Proposar estratègies reeixides, tant basades en l'explotació d'oportunitats de mercat percebudes com en les competències distintives de l'empresa.  Saber desenvolupar les habilitats de col · laboració, participació activa i constructiva.  Proposar solucions creatives a problemes estratègics, recolzant-se en la intuïció i en la seva formació acadèmica.  Posseir l'habilitat per buscar i presentar informació rellevant de forma estructurada, tant en aspectes de forma com de fons.  Mostrar habilitat per comunicar eficaçment i discutir i defensar les argumentacions.  Mostrar un esperit ètic en el comportament directiu.  Mostrar un esperit crític i flexible, obert a les noves idees.  Posseir una actitud positiva cap al canvi i la innovació, valors imprescindibles en un entorn turbulent.