Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRB004 - Anàlisi Avançada del Consumidor i la Competència en el Pla de Màrqueting

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'objectiu genèric de l'assignatura és aprofundir, des de la perspectiva del màrqueting, en el coneixement del consumidor i el seu comportament. Comprendre i caracteritzar el consumidor són els eixos sobre els quals es construeix l'assignatura. Competències (i concreció en resultats d'aprenentatge): Conèixer els diferents models de compra i les variables que influeixen en aquests. Ser capaç d'aplicar en situacions reals els models de comportament de consumidor per a la presa de decisions Capacitat interrelacionar els aspectes de comportament del consumidor i dels competidors amb la presa de decisió en màrqueting. Promoure el desenvolupament d'actituds i valors que establisquen condicions favorables per a un comportament ètic en el desenvolupament de l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

Identificar a partir de dades de comportament dels consumidors dels models de compra que poden ser aplicats. Ser capaç d'establir els processos i protocols de presa d'informació, necessaris per observar i analitzar de forma correcta el comportament dels consumidors. Ser capaç d'identificar en la pràctica la incidència dels comportaments dels consumidors i competidors observats en la presa de decisions de màrqueting. Promoure el desenvolupament d'actituds i valors que establisquen condicions favorables per a un comportament ètic en el desenvolupament de l'activitat professional. S'adquireix mitjançant les exposicions del professor a les classes de teoria i pràctica i mitjançant els seminaris empresarials de suport.