Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre Activitats formatives: Ensenyaments teòrics, Ensenyaments pràctics (Problemes), Ensenyaments pràctics (Laboratori), i Treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per ser realitzades en o fora de l'horari de classe, respectivament.

En els Ensenyaments teòrics s'emprarà la metodologia de Lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, però introduint presentacions interactives, petites demostracions pràctiques d'aula, o simulacions, així com Resolució d'exercicis i problemes mitjançant plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals. Part d'aquests exercicis i problemes es realitzaran en horari no presencial. A més, per a la seua resolució, requeriran que l'alumne busque informació més enllà de la presentada a la Lliçó Magistral i els exercicis i problemes resolts, mitjançant recerques bibliogràfiques i altres fonts d'informació.

En els Ensenyaments pràctics (Problemes) se centraran en l'aplicació pràctica dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria. Aquestes classes es dedicaran a la Resolució d'exercicis i problemes plantejats en uns butlletins de problemes.

Finalment, els Ensenyaments pràctics (Laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica mitjançant Treball de Laboratori dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. En horari presencial, l'alumnat, dividit en diversos grups, assistirà a diferents sessions de realització d'experiments en el laboratori de Física. Amb les mesures experimentals i els càlculs necessaris s'arribarà a una sèrie de conclusions sobre els fenòmens físics tractats.

Treball personal: L'alumnat, en hores no presencials, prepararà l'assignatura mitjançant l'estudi dels manuals de referència, la resolució de manera individual o grupal de qüestions i problemes, l'elaboració d'informes, etc.