Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1801 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Evaluación continua

40%

Criteris de superació

 

Tipus d'avaluació

Recuperable

Continua:

participació en seminaris i porves d'avaluació continua...................................................... NO

 

Continguts:

  1. Problemes de genètica …......................................25%

  2. Tutories basades en biomolécules .............……....25%

  3. Test de laboratori ..................................................25%

  4. Problemes de biologia molecular................. …...25%

 

 


 

                                                                                                                                                                

Evaluació final prova escrita

 

  1. De teoría (50%)

  2. De práctcias (40%)

  3. De laboratorioy (10%)

SI

 

 

L'estudiant haurà de treure un 5 com a nota mínima en cadascuna de les parts avaluades per poder superar l'assignatura


E estudiants que acudisquen a l'examen final seran considerats com a "Presentat". En qualsevol altre cas, constarà com a "No Presentat" a l'acta de la convocatòria.