Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau NO contempla el reconeixement.

Assignatures

Grau en Medicina

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MD1101 - Bioestadística (Estadística)

MD1701 - Bioestadística (Estadística)

Reconeixement

MD1102 - Bioquímica

MD1702 - Bioquímica

Reconeixement

MD1103 - Anatomia General, Embriologia i Histologia General (Anatomia Humana)

MD1703 - Anatomia General, Embriologia i Histologia General (Anatomia Humana)

Reconeixement

MD1104 - Biologia

MD1704 - Biologia

Reconeixement

MD1105 - Fisiologia General (Fisiologia)

MD1705 - Fisiologia General (Fisiologia)

Reconeixement

MD1106 - Anglès per a Metges (Idioma Modern)

MD1706 - Anglès per a Metges (Idioma Modern)

Reconeixement

MD1107 - Aparell Locomotor

MD1707 - Aparell Locomotor

Reconeixement

MD1109 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

MD1709 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

Reconeixement

MD1110 - Psicologia Mèdica (Psicologia)

MD1710 - Psicologia Mèdica (Psicologia)

Reconeixement

MD1111 - Genètica Humana

MD1711 - Genètica Humana

Reconeixement

MD1112 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

MD1712 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Reconeixement

MD1113 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits

MD1713 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits

Reconeixement

MD1114 - Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (Antropologia)

MD1714 - Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (Antropologia)

Reconeixement

MD1115 - Aparell Genitourinari - Endocrinologia - Sistema Immune

MD1116 - Aparell Cardiorespiratori i Renal

MD1761 - Aparell Genitourinari i Renal

Reconeixement

MD1115 - Aparell Genitourinari - Endocrinologia - Sistema Immune

MD1763 - Endocrinologia i Sistema Immune

Reconeixement

MD1116 - Aparell Cardiorespiratori i Renal

MD1762 - Aparell Cardiorespiratori

Reconeixement

MD1117 - Pràctiques en Centre de Salut. Integració Bàsica/Clínica

MD1717 - Pràctiques en Centre de Salut. Integració Bàsica/Clínica

Reconeixement

MD1118 - Farmacologia General

MD1718 - Farmacologia General

Reconeixement

MD1119 - Microbiologia i Parasitologia General

MD1719 - Microbiologia i Parasitologia General

Reconeixement

MD1120 - Anatomia Patològica

MD1720 - Anatomia Patològica

Reconeixement

MD1121 - Estudi per la Imatge

MD1721 - Estudi per la Imatge

Reconeixement

MD1122 - Introducció a la Cirurgia

MD1722 - Introducció a la Cirurgia

Reconeixement

MD1123 - Medicina Familiar i Comunitària

MD1723 - Medicina Familiar i Comunitària

Reconeixement

MD1124 - Patologia General

MD1724 - Patologia General

Reconeixement

MD1127 - Investigació de Resultats en Salut i Farmacoeconomia

MD1727 - Investigació de Resultats en Salut i Farmacoeconomia

Reconeixement

MD1128 - Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals

MD1728 - Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals

Reconeixement

MD1130 - Malalties Infeccioses

MD1730 - Malalties Infeccioses

Reconeixement

MD1131 - Toxicologia i Medicina Legal

MD1731 - Toxicologia i Medicina Legal

Reconeixement

MD1132 - Malalties Respiratòries i Otorinolaringologia

MD1732 - Malalties Respiratòries i Otorinolaringologia

Reconeixement

MD1133 - Malalties Sanguínies, Hematopoiètiques i Oncològiques

MD1764 - Malalties Hematològiques i Oncològiques

Reconeixement

MD1134 - Medicina Obstètrica i Ginecològica

MD1734 - Medicina Obstètrica i Ginecològica

Reconeixement

MD1135 - Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques

MD1735 - Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques

Reconeixement

MD1136 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica I

MD1736 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica I

Reconeixement

MD1137 - Anestesiologia i Terapèutica del Dolor

MD1737 - Anestesiologia i Terapèutica del Dolor

Reconeixement

MD1138 - Cures Pal·liatives

MD1738 - Cures Pal·liatives

Reconeixement

MD1141 - Medicina d'Urgències, Emergències i Malalt Crític

MD1741 - Medicina d'Urgències, Emergències i Malalt Crític

Reconeixement

MD1142 - Psiquiatria

MD1742 - Psiquiatria

Reconeixement

MD1143 - Malalties de l'Aparell Digestiu i Endocrinològiques

MD1743 - Malalties de l'Aparell Digestiu i Endocrinològiques

Reconeixement

MD1144 - Malalties Neurològiques i Oftalmològiques

MD1744 - Malalties Neurològiques i Oftalmològiques

Reconeixement

MD1145 - Malalties de l'Aparell Locomotor, del Sistema Immune i de la Pell

MD1745 - Malalties de l'Aparell Locomotor, del Sistema Immune i de la Pell

Reconeixement

MD1146 - Pediatria i Neonatologia

MD1746 - Pediatria i Neonatologia

Reconeixement

MD1147 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II

MD1747 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II

Reconeixement

MD1148 - Medicina Esportiva

MD1748 - Medicina Esportiva

Reconeixement

MD1150 - Biotecnologia

MD1765 - Medicina Regenerativa y Terapia Génica

Reconeixement

MD1153 - Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatria

MD1753 - Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatria

Reconeixement

MD1154 - Pràctiques Integrades de Clínica Mèdica i Medicoquirúrgica

MD1754 - Pràctiques Integrades de Clínica Mèdica i Medicoquirúrgica

Reconeixement

MD1155 - Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i Ginecològica

MD1755 - Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i Ginecològica

Reconeixement

MD1156 - Pràctiques Integrades d'Atenció Primària

MD1756 - Pràctiques Integrades d'Atenció Primària

Reconeixement

MD1157 - Pràctiques Integrades de Pediatria Hospitalària i Atenció Primària

MD1757 - Pràctiques Integrades de Pediatria Hospitalària i Atenció Primària

Reconeixement

MD1159 - Aparell Digestiu i Nutrició

MD1759 - Aparell Digestiu i Nutrició

Reconeixement

MD1160 - Epidemiologia i Salut Pública

MD1760 - Epidemiologia i Salut Pública

Reconeixement