Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1553 - Pragmàtica Intercultural

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

35%

Resolució d'exercicis i problemes

35%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

 

A) Un mínim de 50 sobre 100 a partir del següent conjunt de factors:

- Avaluació de treballs acadèmics: 20%

- Resolució d'exercicis i problemes: 35%

- Presentacions orals i pòsters: 10%

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): 35%

 

B) La no realització de l'examen escrit tindrà determinarà la qualificació de No Presentat