Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1545 - Literatura Espanyola Contemporània

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E03 - Consciència de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G08 – Raonament crític

G13 – Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Resultats d'aprenentatge

Ensinistrar-se en el maneig de la llengua escrita i oral.

Conèixer i comprendre el context sociocultural.

Capacitar per a l’anàlisi i de síntesi de textos literaris

Analitzar adequadament l’estructura del text literari.

Ampliar els coneixements literaris als diversos àmbits culturals.

Adequar els textos literaris a la situació actual.