Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1541 - Francès de la Comunicació Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 42,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Coneixement de i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes.

CE09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d'una forma autònoma i creativa.

CE15 - Comprensió del fenomen de la comunicació intercultural: anàlisi i avaluació de les diferències culturals.

CE19 - Capacitat de situar-se en un medi cultural, social, professional, per a analitzar situacions noves i evolutives, i participar en la vida col·lectiva nacional i internacional en tant que ciutadans i ciutadanes.

CG09 - Coneixement d'altres cultures i costums.

Resultats d'aprenentatge

G11.03 – Relacionar la cultura frances respecte a la pròpia cultura.

E19.02 – Analitzar situacions noves i evolutives i participar en la vida col·lectiva nacional i internacional com a ciutadans i ciutadanes.

E15.01 – Analitzar i avaluar les diferències culturals.

E09.06 – Analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa.

E06.02 – Aplicar i usar la llengua francesa en diferents contextos.