Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1539 - Filosofia de la Pau i de la Cooperació Intercultural

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E02 - Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat

E12 - Desenvolupament d’actituds empàtiques i d’habilitats tendents a la convivència intercultural.

E14 - Capacitat de generar nous coneixements i idees creatives que permeten noves respostes als apressants i creixents conflictes interculturals.

E17 - Adquisició d’habilitats i estratègies de comunicació, negociació i resolució de conflictes en un món global.

E18 - Intervindre en els processos de cooperació internacional.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G12 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’analitzar críticament les aportacions filosòfiques a la transformació pacífica de conflictes i a l’educació per a la pau

Ser capaç de buscar i analitzar autònomament informació rellevant sobre l’assignatura.

Distingir entre les teories oficials al desenvolupament i la cooperació i les teories crítiques més recents.

Conèixer les principals tesis filosòfiques sobre el dret humàen la interculturalitat (Kant, Held o Archibugi entre altres).

Conèixer les principals característiques de la Investigació per a la pau com a disciplina i els vincles de retroalimentació amb el pensament filosòfic.

Conèixer la tradició i dimensió de compromís públic de la filosofia.