Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1531 - Filosofia Moderna i Contemporània

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

a) La nota mínima per a superar l'assignatura serà de 5 punts.

b) La nota final serà el resultat de la suma de les puntuacions obtingudes en cada criteri d'avaluació, sempre que se supere l'examen escrit.

c) Tant en la 1ra convocatòria d'avaluació com en la 2na serà necessari fer l'examen per a ser avaluat en l'assignatura.