Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L’alumnat ha de presentar-se i superar cada una de les parts de l’avaluació amb un 50% de la nota perquè es puga fer el sumatori de les proves i considerar-lo com a presentat a una convocatoria:

[Treball de recerca] L’alumnat desenvoluparà, en grups de cinc persones, un treball de recerca d'un dels temes assignat pel professorat a l'inici del curs. El treball ha de ser entregat en la data establerta pel professorat, seguint les indicacions proporcionades. [2 punts].

[Presentació pedagògica a l'aula] El treball s'ha de presentar a l’aula per a donar a conèixer als companys i companyes nous coneixements, així com per a resoldre dubtes del tema. Les presentacions han de fer-se amb suport pedagògic. [2 punts].

[Examen escrit] L’examen escrit constarà de sis preguntes breus de desenvolupament, relacionades amb el temari tant teòric com pràctic. [6 punts].