Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1511 - Història del Món Clàssic (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Examen escrit fins a 7 punts.
Resolució d'exercicis i problemes fins a 1,5 punts.
Participació en classes pràctiques fins a 1,5 punts.
Total avaluació: 10 punts.

Les proves necessàries per a considerar com a presentat a l'estudiantat en una convocatòria són les dues primeres, és a dir, examen escrit i resolució d'exercicis i problemes. Si fa només l'examen escrit i no realitza els exercicis o problemes apareixerà com a no presentat.

Pel caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.

Per a poder superar l'assignatura fa falta una nota global igual o superior a 5.
 
Els exercicis, problemes i pràctiques són recuperables.