Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1507 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos històrics i socioculturals

E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d’un posicionament crític, igualitari, obert i flexible

E10 - Adquisició de destreses argumentatives que porten a incorporar el diàleg com la forma més oberta i inclusiva de generació de coneixement i progrés

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G08 – Raonament crític

G10 – Compromís ètic

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’un pensament autònom i crític que permeta pensar el món intercultural de maneres solidàries, pacífiques i en igualtat

Ser capaç d’educar i transmetre coneixements i actituds en relació amb el diàleg intercultural

Ser capaç d’analitzar críticament les teories filosòfiques contemporànies en relació a la interculturalitat

Ser capaç d’actuar en situacions de mediació intercultural

Ser capaç de generar línies de pensament i acció que afavorisquen la integració intercultural

Ser capaç de comprendre les idees i processos històrics i socioculturals contemporanis i el seu impacte en la realitat actual

Comprendre i ser capaç de comprometre’s de manera crítica amb les problemàtiques interculturals per a abordar solucions d’apoderament que permeten el desenvolupament i el progrés  de forma inclusiva