Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1543 - Història Contemporània del País Valencià

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 33,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 34
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE12 - Consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la Història i la Història de l'Art.

CE15 - Coneixement de la Història Universal.

CE16 - Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals tant en la pròpia llengua com en altres idiomes, així com de transcriure, resumir i catalogar informació de forma pertinent.

CE18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent.

CE22 - Capacitat per a interpretar resultats d'investigació i el procés de generació de nous coneixements en les disciplines d'Història, Geografia i Història de l'Art.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG06 - Treball en equip.

CG08 - Raonament crític.

CG09 - Coneixement d'altres cultures i costums.

CG11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat.

Resultats d'aprenentatge

G11.11 – Analitzar la societat valenciana.

G09.09 – Aplicar la racionalitat crítica a noves realitats en el País Valencià.

G08.06 – Valorar críticament les realitats socials.

G06.04 – Elaborar temes històrics conjuntament en relació amb la història contemporània del País Valencià.

G01.16 – Descriure instruments d’anàlisi i síntesi per al coneixement de la història del País Valencià.

E22.08 – Realitzar estudis sobre documentació original relatius a la història del País Valencià.

E18.03 – Realitzar treballs sobre la història contemporània del País Valencià.

E16.06 – Definir el sistema de treball amb mapes i coordenades cronològiques de l’espai/temps del País Valencià.

E15.04 – Analitzar els factors històrics del País Valencià en el context espanyol.

E12.03 – Definir les etapes històriques a través dels seus factors diferenciadors en la història del País Valencià.