Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1541 - Història Política i Social de l'Espanya Moderna

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

 

Prova teòrica (60%):

Examen final, prova escrita final individual sobre els coneixements de l'assignatura. Per a aprovar s’exigeix aconseguir un mínim de 5 sobre 10. L'examen és recuperable en el restant de convocatòries del curs.

Prova pràctica (10%): Es realitzarà una prova de comentari de text, després de les classes pràctiques del semestre. Tindrà lloc la data oficial d'exàmens junt a la prova teòrica i serà recuperable en el restant de convocatòries del curs.

Prova oral. Presentacions orals (10%):

Exposició del treball acadèmic i participació en els debats i realització de comentaris en les classes pràctiques i seminaris. Estes activitats no són recuperables i es portaran a terme a lo llarg del semestre. En segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.

Elaboració de treballs acadèmics (20%):

•             10% Elaboració d'un tema per escrit a concretar en la docent per a l'exposició oral

•             10% Qüestionaris de control de lectura.

           Estes proves són recuperables en el restant de convocatòries del curs.

Es donarà la consideració de “Presentat” a l'assignatura a l'estudiant que haja realitzat l'examen.