Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1540 - Història d'Amèrica Llatina

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

S'utilitzaren classes expositives per a part del temari, explicacions que es complementaren amb classes pràctiques com l'anàlisi i interpretació de textos i mapes històrics, fomentant l'aprenentatge participatiu i cooperatiu en l'aula.
L'alumne/a se ajudarà de la bibliografia de suport facilitada en l'apartat corresponent (i que podrà trobar-se en la biblioteca de la Universitat) per a seguir les classes teòriques i pràctiques. La comunicació entre el docent i l'estudiant es completarà també a través de l'ús de l'Aula Virtual.
Els estudiants duran a terme tasques que fomenten un debat constructiu i l'aprenentatge cooperatiu. Es combinarà, per tant, l'estudi i el treball autònom i grupal.
Es realitzaren en classe comentaris de textos i mapes històrics, lectures i/o seminaris d'autors experts en la matèria, anàlisi de gràfics, etc., tots ells relacionats amb els continguts del temari, on s'espera la participació de l'alumne. Aquestes tasques obligatòries, seran treballades pels estudiants en classe de forma conjunta, en grup amb intervencions orals i de forma autònoma amb la guia del docent.