Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1537 - Patrimoni Artístic Iberoamericà

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E12 - Consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la història i la història de l’art.

E14 - Coneixements bàsics d’iconografia.

E17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la història, la geografia i la història de l’art.

E19 - Coneixement sobre els béns patrimonials, la gestió de col·leccions i el mercat de l’art.

E21 - Capacitat per a adaptar iniciatives i projectes als recursos patrimonials i béns culturals existents en un territori.

E22 - Capacitat per a interpretar resultats d’investigació i el procés de generació de nous coneixements en les disciplines d’Història, Geografia i Història de l’Art.

G10 – Compromís ètic

Resultats d'aprenentatge

Valorar correctament el patrimoni artístic iberoamericà i assumir la seua defensa.

Descriure obres d’art del patrimoni artístic iberoamericà.

Definir els diferents estils artístic dins del patrimoni artístic iberoamericà.

Comparar els diferents estils artístics del patrimoni iberoamericà

Analitzar les diferents fonts artístiques iberoamericanes.

Analitzar els diversos elements del patrimoni artístic iberoamericà.