Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1536 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Activitats

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 143
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Coneixement de i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes.

CE07 - Coneixement, comprensió i capacitat d'anàlisi dels processos històrics i socioculturals.

CE09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d'una forma autònoma i creativa.

CE12 - Consciència crítica de les coordenades espaciotemporals de la Història i la Història de l'Art.

CE13 - Coneixement de llenguatges i tècniques artístiques. Teoria i pensament estètic.

CE16 - Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals tant en la pròpia llengua com en altres idiomes, així com de transcriure, resumir i catalogar informació de forma pertinent.

CE17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la Història, Geografia i Història de l'Art.

CE18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG02 - Capacitat d'organització i planificació.

CG08 - Raonament crític.

CG13 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Resultats d'aprenentatge

TFG – Ser capaç d’analitzar críticament i generar nous coneixements en les disciplines d’Història, Geografia i Història de l’Art.

TFG – Ser capaç d’adaptar iniciatives i projectes als recursos patrimonials i béns culturals existents en un territori.

TFG – Saber utilitzar els mètodes i eines adequats per a realitzar una planificació dels recursos territorials.

TFG – Demostrar habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits.