Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1534 - Història i Patrimoni Documental

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E15 - Coneixement de la història universal.

E16 - Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals tant en la llengua pròpia com en altres idiomes, així com de transcriure, resumir i catalogar informació de forma pertinent.

E17 - Coneixement i aplicació pràctica de les metodologies científiques de les diferents branques de la història, la geografia i la història de l’art.

E18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent.

E22 - Capacitat per a interpretar resultats d’investigació i el procés de generació de nous coneixements en les disciplines d’Història, Geografia i Història de l’Art.

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

E06 – Coneixements i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes

G06 – Treball en equip

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Realitzar pràctiques d’investigació en arxiu.

Identificar les diferents tècniques i metodologia de la investigació històrica

Formar en l’aprenentatge de la tècnica de l’entrevista oral.

Definir les estructures d’un treball d’Investigació inèdit.

Contrastar les tècniques d’ús i els mètodes de treball en l’ús de la documentació notarial.

Comunicar-se a nivell bàsic i comprendre textos historiogràfics en llengua estrangera.

Classificar i analitzar els diferents tipus documentals de la construcció històrica

Analitzar la diferència entre Història i Memòria Històrica.