Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1530 - Història Contemporània d'Espanya

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

A) Activitats presencials en l'aula (major iniciativa del professor):

- Classes teòriques: explicació del temari

- Propostes de pràctiques

- Supervisió i suport d'activitats pràctiques com a aplicació dels continguts bàsics del temari

- Explicació de treballs individuals i de grup


B) Activitats guiades (major iniciativa de l'alumne amb orientació del professor):

- en l'aula i en tutories de grup i individuals

- treballs individuals i de grup:

- pràctiques tutoritzades:

- comentari de bibliografia

- comentaris metodològics de monografies

- debats sobre les lectures obligatòries referides a grans camps del mètode
 
1) lectura i comentari d'un dels quatre text literaris que es proposen: 5 pàgines de comentari en el qual es destaque el rerefons de l'època on esdevé i els condicionaments dels personatges (TNR 12 a 1,5 espais). El treball és individual. La selecció ha de realitzar-se en la primera setmana de classe i comunicar-la al professor. La distribució de les quatre obres ha de ser equilibrat en el total d'estudiants. A més de la valoració de l'assaig, els estudiants hauran de debatre en classe les seues conclusions. La data de lliurament serà el 23 de març de 2014, en l'aula. Qualifica fins a 20%
 
2) recensió d'un article dels dos que es proposen sobre Franquisme: 2 pàgines (TNR 12 a 1,5 espais). Data de lliurament: 4 de maig de 2014 en l'aula. El treball haurà de ser preparat per 2-3 estudiants, que estaran en condicions d'exposar i debatre en públic amb altres companys el seu treball pràctic. Qualifica fins a 10% .


C) Treball autònom de l'alumne:

- Estudi dels continguts del temari.

- Elaboració del treball de curs. Preparació de l'exposició del treball.

- Lectura i informe (recensió) sobre articles o obres seleccionats prèviament indicat

- Consulta de monografies i obres de para els diferents temes de l'assignatura

- Realització de pràctiques les vesprades dels dimecres

- Preparació d'intervencions en classe: exposició de pràctiques, debats orals

- Seguiment amb bibliografia de la marxa del temari