Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1529 - Patrimoni Geogràfic d'Espanya

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

L’assignatura es dividirà en dos parts: la part física (Temes I-IV) i la part humana (Temes V-VIII). Cada part serà impartida per un professor diferent que avaluarà la seua matèria a través d’una prova escrita, que suposarà el 80% de la nota de l’assignatura, al finalitzar el seu període de docència. La nota final de les proves escrites s’obtindrà de la mitjana aritmètica d’ambdues, essent necessari obtenir més de 3.5 punts en ambdós exàmens.

El 20% restant de la nota de l’assignatura s’extraurà a partir del control d’una sèrie d’exercicis pràctics a realitzar per l’alumnat en les diferents sessions al llarg del curs, com a recolzament dels ensenyaments teòrics prèviament impartits. Aquest control es realitzarà en finalitzar el curs integrat en la prova escrita, per tal d'estimar si l’alumnat té un coneixement adequat de la part pràctica. Aquesta part tindrà un valor de 2 punts i per a ser superada l’alumnat ha d’obtindre, almenys, la meitat de la nota.

L'assignatura serà aprovada quan s'hagen superat amb èxit, és a dir s'obtinga, almenys, la meitat de la puntuació en cadascuna de les dues parts: teoria (80%=8 punts) i pràctica (20%=2 punts)

Tant en la primera convocatòria com en la segona convocatòrica totes les parts (teoria i pràctica) són recuperables.

La prova estrictament necessària perquè l'estudiant es considere com a presentat a una convocatòria es haver-se presentat a la prova de teoria.