Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1528 - Patrimoni i Història de les Arts Visuals

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E05 - Capacitat de comunicar-se oralment en el propi idioma usant la terminologia i les tècniques acceptades en les disciplines de les ciències humanes

E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos històrics i socioculturals

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

Resultats d'aprenentatge

Valorar correctament el patrimoni artístic i assumir la seua defensa.

Descriure les grans obres de la història de la pintura i de l’escultura.

Definir els diferents estils pictòrics i escultòrics.

Definir els conceptes fonamentals de cada estil pictòric i escultòric.

Comparar els diferents estils pictòrics i escultòrics

Analitzar els diversos elements de la pintura i de l’escultura.