Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1522 - El Paisatge com a Patrimoni: Geografia General Humana

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E04 - Coneixements generals de geografia

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G02 - Capacitat d’organització i planificació

G04 – Resolució de problemes

G07 – Treball en un context interdisciplinari

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’interrelacionar aspectes territorials

Ser capaç de resoldre casos pràctics en l’àmbit de la geografia humana

Ser capaç de realitzar d’un pla d’ordenació territorial

Dominar els continguts conceptuals de la geografia humana

Comprendre  i comentar textos d’altres disciplines

Analitzar textos i imatges

Analitzar estadístiques

Analitzar cartografia temàtica

Adquirir tècniques de priorització d’actuacions

Adquirir destreses per a realitzar una anàlisi multifactorial