Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1514 - Cultura Grega a través dels Textos

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G09 - Coneixement d’altres cultures i costums

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

Resultats d'aprenentatge

Llistar els diversos períodes de la cultura grega (antiga, medieval i moderna) a través dels seus fenòmens literaris i culturals.

Desenvolupar una capacitat crítica d’anàlisi dels fenòmens culturals i literaris grecs des d’una perspectiva diacrònica

Descriure les cultures que constitueixen substrat i adstrat de la grega en el seu context entre Orient i Occident

Argumentar la importància de la cultura grega en la configuració de l’Europa actual

Adquirir la capacitat d’analitzar textos grecs, des dels homèrics als actuals, i reconèixer elements d’aquests en el llenguatge científic i tècnic actual

Adquirir destreses pedagògiques per a la transmissió dels coneixements de la cultura grega