Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1513 - Filosofia de les Ciències Humanes i Socials

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d’un posicionament crític, igualitari, obert i flexible

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G02 - Capacitat d’organització i planificació

G12 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’analitzar críticament textos clàssics entorn del debat de cientificitat de les ciències humanes i socials i les ciències naturals

Ser capaç de tenir una consciència crítica respecte als reptes de la cientificitat tant de les ciències humanes i socials com de les ciències naturals per al s. XXI (els reptes de la interdisciplinarietat, interculturalitat, gènere i medi ambiente principalment)

Conèixer l’evolució dels models de ciència des de la tradició aristotèlica i galileana fins a l’actualitat

Conèixer els principals debats actuals entorn de l’estatus epistemològic de les ciències humanes i socials

Conèixer el vincle entre coneixement i interès, ciència i societat

Aprendre a buscar, analitzar i organitzar informació de forma autònoma i a exposar-la organitzadament entorn del tema de l’assignatura