Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1510 - Patrimoni Arqueològic i Prehistòric d'Europa

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Contracte d'aprenentatge

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

 

L’avaluació de l’alumnat es farà a partir dels treballs realitzats durant el curs, així com de l’examen final escrit.

 

Ponderació dels tipus de proves

Examen final escrit:         50%

Presentacios orals          10%

Treballs acadèmics         40%

 

Criteris de superació de l’assignatura

            La nota mínima per a superar l’assignatura és un 5. Cal traure un mínim de 2,5 punts en l’examen escrit, i haver desenvolupat de manera satisfactòria els treballs acadèmics del curs. Les proves necessàries per a considerar com a presentat a l'estudiantat en una convocatòria són l'examen escrit i la resolució d'exercicis o treballs individuals. Si fa només l'examen escrit i no realitza els exercicis o el treball apareixerà com a no presentat.

Pel caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del LLEU o en la programació de la Guia docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professorat, en qualsevol d'elles.

Els exercicis, problemes i pràctiques són recuperables.