Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1505 - Llatí i Llengües Europees (Llengua Clàssica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Per tal de poder superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir en l'examen un 5 sobre 10, és a dir, un 50%. El 80% serà la seua nota màxima. Amb això es pretén que l'estudiantat tinga coneixements teòrics suficients de l'assignatura. Per tant, l'estudiantat que no es presente a l'examen apareixerà en l'acta com a no presentat. Una vegada superat l'examen, s'afegiran els percentatges corresponents a treballs i altres tasques. Comptarà amb un màxim d'un 20%.

Els treballs i altres tasques són recuperables. Si l'alumnat no pot assistir a classe, pot realitzar les esmentades tasques a través de l'Aula Virtual.

Pel caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professorat, en qualsevol d'elles.